Har du fått fel biljetter och evenemanget har inte ägt rum ännu? Du har hittat till rätt artikel och vi vill hjälpa dig. 


Vad menas med fel biljetter? Biljetter anses vara felaktiga i följande fall: 


Separata biljetter

Om du har köpt biljetter från flera annonseringar till samma evenemang kommer du att få separata biljetter grupperade efter beställning.


Med felaktiga biljetter menar vi följande:

  • Platsinformationen (rad, block, sektion, onumrerade/numrerade platser osv.) skiljer sig från den som angavs i annonseringen vid köptillfället.
  • Platserna är separata trots att de borde vara bredvid varandra (när biljetterna köptes från samma annonsering).
  • Restriktioner eller upplysningar skiljer sig från vad som angavs i annonseringen vid köptillfället.


Om du anser att din beställning är felaktig är du välkommen att kontakta oss* med ett foto av de mottagna biljetterna. Vi gör vårt bästa för att åtgärda situationen åt dig. 


Felaktigt datum eller evenemang

Om dina biljetter inte är för det datum eller det evenemang du förväntade dig, kontrollera din beställningsbekräftelse via e-post. Du kan ha köpt biljetter till ett annat datum eller evenemang. Om så är fallet rekommenderar vi att du säljer biljetterna på vår webbplats och gör ett nytt köp för att få rätt biljetter.


Om datumet eller evenemanget på dina biljetter inte stämmer överens, kontakta oss*
* I det här fönstret bläddrar du ned och trycker på Kontakta support för att kontrollera hur vi kontaktar support.