Alla försäljningar på StubHub International är slutgiltiga. När en köpare har slutfört ett köp måste säljaren skicka de annonserade biljetterna.

Om du inte kan uppfylla villkoren för försäljningen förbehåller StubHub International sig rätten att debitera dig eventuella kostnader för att skicka biljetterna till köparen.

 kontakta oss* om du har frågor kring eller problem med att slutföra en transaktion.
* I det här fönstret bläddrar du ned och trycker på Kontakta support för att kontrollera hur vi kontaktar support.